Call free 0808 8020 133

Cymraeg

GamCare yw’r prif ddarparwr gwybodaeth, cyngor a chymorth i unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan gamblo cymhellol ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. Rydyn ni’n cynnig cymorth i gamblwyr yn ogystal ag aelodau o’r teulu a ffrindiau sydd wedi cael eu heffeithio gan gamblo rhywun arall.

GamCare sy’n rhedeg y Llinell Gymorth Gamblo Genedlaethol, y gallwch ei ffonio ar Radffôn 0808 8020 133. Bydd ein cynghorwyr yn gwrando arnoch chi ac yn trafod yr holl opsiynau cymorth sydd ar gael i chi, naill ai dros y ffôn, yn bersonol neu ar-lein, yn ogystal â chynnig strategaethau ymdopi i’r rheini sydd am newid eu hymddygiad gamblo.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael mewn ieithoedd eraill – dywedwch wrth yr ymgynghorydd pa iaith rydych chi am ei siarad a byddan nhw’n gallu eich cysylltu â’n gwasanaeth Cyfieithu, LanguageLine.

Rydyn ni hefyd yn cynnig amrywiaeth o driniaeth cwnsela am ddim ledled Prydain Fawr, ac os hoffech fanteisio ar yr opsiwn hwn, gallech ofyn i gyfieithydd fynd gyda chi i’r sesiynau. Bydd ein cynghorwyr ar y Llinell Gymorth Gamblo Genedlaethol yn gallu dod o hyd i’r gwasanaethau sydd agosaf atoch chi.

Mae ein Fforwm ar-lein a’n hystafelloedd sgwrsio dyddiol sydd wedi’u cymedroli ar gael bob dydd hefyd er mwyn i chi allu siarad â phobl eraill sy’n wynebu problemau tebyg i chi a gofyn iddynt am gymorth. Os byddai’n well gennych chi gael cymorth ar-lein mewn iaith arall, ewch i www.gamblingtherapy.org am ragor o wybodaeth – mae’r gwasanaethau hyn ar gael y tu allan i’r DU hefyd.

Gallwch ddefnyddio Google Chrome i gyfieithu unrhyw rai o’r tudalennau ar y wefan hon – am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen gymorth hon gan Google.

>> Cymorth gyda Phroblem Gamblo

Share this page
Share

We are available 24 hours a day, every day of the year. You can also contact us for free on 0808 80 20 133. If you would like to find out more about the service before you start, including information on confidentiality, please click below. Call recordings and chat transcripts are saved for 28 days for quality assurance.

Close